سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

luerlock-ava-syringe-10ml-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • دارای استاندارد بین‌المللی ISO7886-1، ISO7864، ISO594، ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770
 • عدم جدایش سرسوزن از سرنگ آوا و جلوگیری از نشت دارو
 • بدنه سرنگ از جنس پلی پروپیلن پزشکی و سوزن از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • رنگ هاب آبی (گیج ۲۳)، مشکی (گیج ۲۲) و سبز (گیج ۲۱)
luerlock-ava-syringe-1ml-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • دارای استاندارد بین‌المللی ISO7864، ISO8537، ISO9626 و استاندارد ملی ISIRI 3591
 • بدنه سرنگ انسولین آوا از جنس پلی پروپیلن پزشکی و سوزن از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • سوزن ظریف با گیج ۳۰ و طول ۸ میلیمتر
 • کنترل مقدار دقیق تزریق دارو
 • کمترین مقدار باقیمانده دارو در سرنگ
ساناز مسافر
luerlock-ava-syringe-3ml-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • دارای استاندارد بین‌المللی ISO7886-1، ISO7864، ISO594، ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770
 • عدم جدایش سرسوزن از سرنگ تزریق و جلوگیری از نشت دارو
 • بدنه سرنگ از جنس پلی پروپیلن پزشکی و سوزن از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • رنگ هاب آبی (گیج ۲۳)، مشکی (گیج ۲۲) و سبز (گیج ۲۱)
luerlock-ava-syringe-5ml-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • دارای استاندارد بین‌المللی ISO7886-1، ISO7864، ISO594، ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770
 • عدم جدایش سرسوزن از سرنگ تزریق آوا و جلوگیری از نشت دارو
 • بدنه سرنگ از جنس پلی پروپیلن پزشکی و سوزن از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • رنگ هاب آبی (گیج ۲۳)، مشکی (گیج ۲۲) و سبز (گیج ۲۱)
ava-needle-30g-12mm-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • سرسوزن آوا ۳۰G ۱۲mm از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ تزریق
 • سترون شده با گاز اتیلن اکساید
 • غیر سمی، غیر تب‌زا و یکبار مصرف
 • رنگ هاب زرد (گیج ۳۰)
 • سوزن با طول ۱۲ میلیمتر و قطر ۰.۳ میلیمتر
apaironadmin
ava-needle-27g-12mm-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • سرسوزن آوا ۲۷G ۱۲mm از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ تزریق
 • سترون شده با گاز اتیلن اکساید
 • غیر سمی، غیر تب‌زا و یکبار مصرف
 • رنگ هاب خاکستری (گیج ۲۷)
 • سوزن با طول ۱۲ میلیمتر و قطر ۰.۴ میلیمتر
apaironadmin
ava-needle-32g-13mm-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • سرسوزن آوا ۳۲G ۱۳mm از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ تزریق
 • سترون شده با گاز اتیلن اکساید
 • غیر سمی، غیر تب‌زا و یکبار مصرف
 • رنگ هاب نارنجی (گیج ۳۲)
 • سوزن با طول ۱۳ میلیمتر و قطر ۰.۲۳ میلیمتر
apaironadmin
ava-needle-30g-13mm-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • سرسوزن آوا ۳۰G ۱۳mm از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ تزریق
 • سترون شده با گاز اتیلن اکساید
 • غیر سمی، غیر تب‌زا و یکبار مصرف
 • رنگ هاب زرد (گیج ۳۰)
 • سوزن با طول ۱۳ میلیمتر و قطر ۰.۳ میلیمتر
apaironadmin
ava-needle-27g-13mm-4

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • سرسوزن آوا ۲۷G ۱۳mm از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ تزریق
 • سترون شده با گاز اتیلن اکساید
 • غیر سمی، غیر تب‌زا و یکبار مصرف
 • رنگ هاب خاکستری (گیج ۲۷)
 • سوزن با طول ۱۳ میلیمتر و قطر ۰.۴ میلیمتر
ava-needle-30g-4mm-2

کشور سازنده: ایران

مشخصات:

 • سرسوزن آوا ۳۰G ۴mm از جنس استیل ضد زنگ پزشکی
 • سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد حین تزریق
 • اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ تزریق
 • سترون شده با گاز اتیلن اکساید
 • غیر سمی، غیر تب‌زا و یکبار مصرف
 • رنگ هاب زرد (گیج ۳۰)
 • سوزن با طول ۴ میلیمتر و قطر ۰.۳ میلیمتر
1 2
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X