آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای پزشکان و آرایشگران

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

500

نفر ثبت‌نام در دوره

6

عدد دروه آموزشی

5000

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 595,000 تومان
2
900,000 تومان 595,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان
4
395,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان 595,000 تومان
0
850,000 تومان 595,000 تومان
67%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
30,000,000 تومان 9,950,000 تومان
2
30,000,000 تومان 9,950,000 تومان
23%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 695,000 تومان
1
900,000 تومان 695,000 تومان
20%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
685,000 تومان 550,000 تومان
31
685,000 تومان 550,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره صفر تا صد مزو تراپی

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش پزشکی زیبایی

34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 595,000 تومان
2
900,000 تومان 595,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
395,000 تومان
4
395,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان 595,000 تومان
0
850,000 تومان 595,000 تومان
67%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
30,000,000 تومان 9,950,000 تومان
2
30,000,000 تومان 9,950,000 تومان
23%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان 695,000 تومان
1
900,000 تومان 695,000 تومان
20%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
685,000 تومان 550,000 تومان
31
685,000 تومان 550,000 تومان

6
دوره آموزشی

8
دانشجو

ساعت
ساعت آموزش

4
تعداد اساتید

مجله استادیار

مجله